מסכת ברכות דף יא עמוד א The Top- דף יב עמוד א The End of the 7th Line

Speaker:
Ask speaker
Date:
Jan 14, 2020
Length:
29 min 12 sec
Downloads:
0
Views:
4
Comments:
0

Gemara:

Description

Today's דף discusses the מחלוקת between בית שמאי and בית הלל whether שמע must be recited in a specific position, those who are exempt from reciting שמע, a מחלוקת between בית שמאי and בית הלל regarding סוכה, and the ברכה of אהבה רבה and ברכת התורה.

More from this:
Comments
0 comment
Leave a Comment
Title:
Comment:
Anonymous: 

Learning on the Marcos and Adina Katz YUTorah site is sponsored today by Ruth Peyser Kestenbaum and Miriam & Alan Goldberg to mark the seventh yahrtzeit of their father, Irwin Peyser, Harav Yisroel Chaim ben R' Dovid V' Fraidah Raizel Peyser and by Harold and Sharon Lipsky in memory of Harold's parents, Ella Lipsky and Philip Lipsky