אין אומדין אותו

Speaker:
Ask author
Date:
October 27 2004
Language:
Hebrew
Downloads:
0
Views:
762
Comments:
0
 
אין אומדין אותו וכו'. ע' בס' מועדים וזמנים (ח"ו סי' ל') שרצה להעלות יסוד שאינו נקרא מכה אלא מה שצריך אומד, ובזה כתב להסביר הא דלא ניתנו שיעור בכח המכות (ואף דאיתא במתני' [מכות כ"ב:], פשיטא דתלוי בכח מי שכמכה באיזה כח מכה), דבבעינן מכה הצריך לאומד ע"ש.

Gemara:

References: Keritut: 11a Makot: 22b Sanhedrin: 10a  

  More from this:
  Comments
  0 comments
  Leave a Comment
  Title:
  Comment:
  Anonymous: 

  Learning on the Marcos and Adina Katz YUTorah site is sponsored today by the Goldberg and Mernick Families in loving memory of the yahrzeit of Illean K. Goldberg, Chaya Miriam bas Chanoch