תפילה של רבים, מקדמי ומחשכי לבי כנישתא, עמודי דגריסנא, גומר פרשיותיו עם הצבור, ק"ש של ערבית לאחר עלות השחר וק"ש של שחרית קודם הנץ

Speaker:
Ask speaker
Date:
December 12 2023
Length:
1h 36min 54s
Downloads:
0
Views:
497
Comments:
0

Series: Daily Shiur

Venue: YU Wilf Campus YU Wilf Campus

Gemara:

Collections: R' Itamar Rosensweig Brachos 5784

  More from this:
  Comments
  0 comments
  Leave a Comment
  Title:
  Comment:
  Anonymous: