Subscribe to the Daf Yomi Shiur

Speaker:

Side B
(7 shiurim)
Shevuot 49a