שיעורים על מסכת סוכה פרקים ג-ה

Speaker:
Date:
Jul 21, 2014
Language:
Hebrew
Downloads:
17
Views:
30
Comments:
0
 

Series: Daily Shiur

Gemara:
Succah 

Description

כולל שיעורים על פרק לולב הגזול מקיץ תשע"ד

More from this:
Comments
0 comment
Leave a Comment
Title:
Comment:
Anonymous: 

Learning on the site is sponsored today by Rafi Abraham to mark the 21st Yaarzheit of Chaim Yehoshua David Abraham, by his Family and in memory of Dr. George Sichel z"l and by the Goldberg and Mernick Families in loving memory of the yahrzeit of Ilean K. Goldberg Chaya Miriam bas Chanoch V’Sarah